Wie is CIB?

Het Centraal Invorderings Bureau is een landelijk opererende incasso-organisatie met haar hoofdkantoor in Rotterdam. Wij werken voor bedrijven en organisaties in alle segmenten. Heeft u van het Centraal Invorderings Bureau een brief ontvangen of bent u door ons gebeld, is de kans groot dat u één of meerdere facturen niet heeft betaald.

Financiële tegenspoed kan vele oorzaken hebben, een plotselinge baanverlies, scheiding of andere private tegenslagen. Een onvolledig overzicht van lopende uitgaven, overmatige kredietlast, maar ook een bedrijfsfaillissement kan leiden tot achterstallige betalingen en uiteindelijk tot overmatige schuldenlast.


Het Centraal Invorderings Bureau bemiddelt tussen u en uw schuldeiser(s), onze getrainde en ervaren medewerkers zijn er om u te helpen om bij een financiële moeilijke situatie een oplossing te vinden.

Het Centraal Invorderings Bureau onderscheid zich door serieus te kijken naar de oorzaak van uw betaalachterstand. Dit bereiken wij door open met u in gesprek te gaan en handelen wij conform de regels en normen van het NVI (Nederlandse Vereniging van Gecertificeerde Incasso-organisaties).


Via onze online portal kunt u direct inzage krijgen over uw openstaande rekening(en) en direct een betaling, betaalregeling of bezwaar maken. Wij zijn op maandag t/m donderdag telefonisch bereikbaar van 08:30 tot 20:00 en op vrijdag van 8:30 tot 17:00.

LET OP: BETAAL NIET AAN VAKANTIEGARANT / CJIIB-INCASSO

Het Centraal Invorderings Bureau wilt u graag waarschuwen voor het volgende:

Wij zijn door oplettende consumenten op de hoogte gebracht dat “cjiib incasso” op agressieve wijze voor Vakantiegarant incasseert. Consumenten worden op intimiderende wijze toegesproken om te betalen voor niet bestaande vorderingen van Vakantiegarant. Consumenten worden zelfs bedreigd met beslagleggingen en het vervangen van deursloten.

Het Centraal Invorderings Bureau staat als lid van de Nederlandse Vereniging voor gecertificeerde Incasso-ondernemingen (NVI) voor Maatschappelijk Verantwoord Incasseren en keurt deze praktijken van Vakantiegarant en CJIIB-incasso af.

Het Centraal Invorderings Bureau waarschuwt hierbij de consumenten die met Vakantiegarant worden geconfronteerd dan ook om de vorderingen NIET TE BETALEN.

Voor meer informatie over Vakantiegarant en de activiteiten van haar incassobureau(s) verwijzen wij u graag naar de website van de Autoriteit Consument & Markt.

Hier volgt een lijst van gebruikte namen welke de consumenten aan ons hebben gemeld: