Gevolgen niet betalen


Wanneer u geen gehoor geeft aan de betalingstermijn kan dit vervelende consequenties hebben voor u als particulier of bedrijf. Uw Crediteur kan in dit geval het Centraal Invorderings Bureau opdracht geven om een deurwaarder in te schakelen om een gerechtelijke procedure op te starten. Het Centraal Invorderings Bureau wil dit graag voorkomen. Neem daarom, ook als u niet kunt of wilt betalen, altijd contact op.